Fermer le panneau de recherche

Appuyez sur Entrée pour rechercher ou ESC pour annuler.

Cantique 2.8
Bible en Swahili de l’est


1 Mimi ni ua la uwandani, Ni nyinyoro ya mabondeni.
Cantique 5.13 Osée 14.5 Esaïe 35.1-35.2 Cantique 2.16 Psaumes 85.11

Le jeune homme

2 Kama nyinyoro kati ya miiba, Kadhalika mpenzi wangu kati ya binti.
Matthieu 10.16 Esaïe 55.13 Matthieu 6.28-6.29 1 Pierre 2.12 Philippiens 2.15-2.16

La jeune femme

3 Kama mpera kati ya miti ya msituni, Kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Naliketi kivulini mwake kwa furaha, Na matunda yake naliyaonja kuwa matamu.
Cantique 8.5 Hébreux 1.1-1.6 Esaïe 25.4 Esaïe 32.2 Ezéchiel 17.23-17.24
4 Akanileta mpaka nyumba ya karamu, Na bendera yake juu yangu ni mapenzi.
Cantique 1.4 Jean 14.21-14.23 Romains 5.8-5.10 Cantique 5.1 Psaumes 20.5
5 Nishibisheni zabibu, niburudisheni kwa mapera, Kwa maana nimezimia kwa mapenzi.
Cantique 5.8 Osée 3.1 2 Samuel 6.19 Philippiens 1.23 Psaumes 119.130-119.131
6 Mkono wake wa kushoto uko chini ya kichwa changu, Nao wa kuume unanikumbatia!
Sophonie 3.17 Esaïe 54.5-54.10 Jérémie 32.41 Jean 3.29 Ephésiens 5.25-5.29

Le jeune homme

7 Nawasihi, enyi binti za Yerusalemu, Kwa paa na kwa ayala wa porini, Msiyachochee mapenzi, wala kuyaamsha, Hata yatakapoona vema yenyewe.
Cantique 3.5 Cantique 8.4 Cantique 1.5 Cantique 5.8-5.9 Matthieu 26.63

La jeune femme

8 Sikiliza! Ni mpendwa wangu! Tazama, anakuja, Akiruka milimani, akichachawa vilimani.
2 Samuel 6.16 Esaïe 52.7 Esaïe 35.6 Actes 14.10 Jérémie 48.27
9 Mpendwa wangu ni kama paa, au ayala. Tazama, asimama nyuma ya ukuta wetu, Achungulia dirishani, atazama kimiani.
Cantique 8.14 Cantique 2.17 Jean 5.46 Jean 12.41 Ephésiens 2.14-2.15
10 Mpendwa wangu alinena, akaniambia, Ondoka, mpenzi wangu, mzuri wangu, uje zako,
Cantique 2.13 Genèse 12.1-12.3 Cantique 4.7-4.8 2 Corinthiens 11.2 2 Corinthiens 6.17-6.18
11 Maana tazama, kaskazi imepita, Masika imekwisha, imekwenda zake;
Ecclésiaste 3.4 Ephésiens 5.8 Esaïe 60.1-60.2 Esaïe 12.1-12.2 Matthieu 5.4
12 Maua yatokea katika nchi, Wakati wa kupelea umefika, Na sauti ya mwigo husikiwa kwetu.
Cantique 6.2 Psaumes 40.1-40.3 Jérémie 8.7 Psaumes 148.7-148.13 Psaumes 89.15
13 Mtini wapevusha tini zake, Na mizabibu inachanua, Inatoa harufu yake nzuri; Ondoka, mpenzi wangu, mzuri wangu, uje zako.
Cantique 2.10 Matthieu 24.32 Cantique 6.11 2 Corinthiens 6.1-6.2 Esaïe 61.11
14 Hua wangu, mafichoni mwa jabali, Katika sitara za magenge, Nitazame uso wako, nisikie sauti yako, Maana sauti yako ni tamu na uso wako mzuri.
Cantique 1.5 Cantique 8.13 Exode 3.6 Exode 33.22-33.23 Esdras 9.5-9.6
15 Tukamatie mbweha, Wale mbweha wadogo, Waiharibuo mizabibu, Maana mizabibu yetu yachanua.
Luc 13.32 Cantique 7.12 Ezéchiel 13.4-13.16 Apocalypse 2.2 2 Pierre 2.1-2.3
16 Mpendwa wangu ni wangu, na mimi ni wake; Hulisha kundi lake penye nyinyoro.
Cantique 6.3 Cantique 7.10 Cantique 4.5 1 Corinthiens 3.21-3.23 Cantique 7.13
17 Hata jua lipunge, na vivuli vikimbie, Unigeukie, mpendwa wangu, Nawe uwe kama paa, au ayala, Juu ya milima ya Betheri.
Cantique 4.6 Hébreux 10.1 Hébreux 8.5 Luc 1.78 Cantique 2.8-2.9

Cette Bible est dans le domaine public.