Fermer le panneau de recherche

Appuyez sur Entrée pour rechercher ou ESC pour annuler.

Psaumes 10.14
Bible en Swahili de l’est


Le méchant et son sort

1 Ee Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwani kujificha nyakati za shida?
Psaumes 22.1 Psaumes 30.7 Jérémie 14.8 Psaumes 88.14 Job 34.29
2 Kwa kiburi chake asiye haki mnyonge anafuatiwa kwa ukali; Na wanaswe kwa hila zizo hizo walizoziwaza.
Psaumes 7.16 Psaumes 140.5 Psaumes 119.85 Proverbes 5.22 Esaïe 14.13
3 Maana mdhalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake, Na mwenye choyo humkana Bwana na kumdharau.
Psaumes 94.4 Psaumes 49.6 Psaumes 35.21 Job 31.24 Michée 6.10-6.12
4 Mdhalimu kwa kiburi cha uso wake Asema, Hatapatiliza. Jumla ya mawazo yake ni, Hakuna Mungu;
Psaumes 53.1 Proverbes 6.17 Job 22.17 Proverbes 30.9 Romains 1.21
5 Njia zake ni thabiti kila wakati. Hukumu zako ziko juu asizione, Adui zake wote awafyonya.
Esaïe 26.11 Psaumes 12.5 2 Samuel 5.6 Proverbes 1.19 Proverbes 24.1
6 Asema moyoni mwake, Sitaondoshwa, Kizazi baada ya kizazi sitakuwamo taabuni.
Matthieu 24.48 Ecclésiaste 8.11 Apocalypse 18.7 Psaumes 14.1 Esaïe 56.12
7 Kinywa chake kimejaa laana, Na hila na dhuluma. Chini ya ulimi wake kuna madhara na uovu,
Psaumes 7.14 Job 20.12 Psaumes 140.3 Psaumes 36.3 Romains 3.13-3.14
8 Hukaa katika maoteo ya vijiji. Mahali pa siri humwua asiye na hatia, Macho yake humvizia mtu duni.
Habakuk 3.14 Luc 10.1 1 Samuel 22.18 Psaumes 94.6 Luc 8.1
9 Huotea faraghani kama simba pangoni, Huotea amkamate mtu mnyonge. Naam, humkamata mtu mnyonge, Akimkokota wavuni mwake.
Psaumes 59.3 Psaumes 17.12 Michée 7.2 Proverbes 14.31 Ezéchiel 22.29
10 Hujikunyata na kuinama; Watu duni huanguka kwa nguvu zake.
1 Samuel 2.36 1 Samuel 18.21-18.26 1 Samuel 23.21-23.22 2 Samuel 15.5
11 Asema moyoni mwake, Mungu amesahau, Auficha uso wake, haoni kamwe.
Psaumes 73.11 Ezéchiel 8.12 Psaumes 94.7 Ezéchiel 9.9 Luc 7.39
12 Bwana, uondoke, Ee Mungu, uuinue mkono wako, Usiwasahau wanyonge.
Michée 5.9 Psaumes 9.12 Psaumes 3.7 Psaumes 77.9 Esaïe 33.10
13 Kwani mdhalimu kumdharau Mungu. Akisema moyoni mwake, Hutapatiliza?
Psaumes 74.18 2 Chroniques 24.22 Genèse 42.22 1 Thessaloniciens 4.8 Psaumes 74.10
14 Umeona, maana unaangalia madhara na jeuri, Uyatwae mkononi mwako. Mtu duni hukuachia nafsi yake, Maana umekuwa msaidizi wa yatima.
Psaumes 68.5 Psaumes 146.9 Psaumes 55.22 1 Pierre 5.7 2 Timothée 1.12
15 Uuvunje mkono wake mdhalimu, Na mbaya, uipatilize dhuluma yake, hata usiione.
Psaumes 37.17 Ezéchiel 30.21-30.22 Sophonie 1.12 Job 38.15 Psaumes 7.9
16 Bwana ndiye Mfalme milele na milele; Mataifa wamepotea kutoka nchi yake.
Psaumes 29.10 Daniel 6.26 Jérémie 10.10 Deutéronome 8.20 1 Timothée 1.17
17 Bwana, umeisikia tamaa ya wanyonge, Utaitengeneza mioyo yao, utalitega sikio lako.
Psaumes 9.18 1 Chroniques 29.18 Luc 18.13-18.14 Psaumes 34.15 1 Pierre 3.12
18 Ili kumhukumu yatima naye aliyeonewa, Binadamu aliye udongo asizidi kudhulumu.
Psaumes 82.3 Esaïe 11.4 Psaumes 9.9 Psaumes 17.14 1 Corinthiens 15.47-15.48

Cette Bible est dans le domaine public.